front_223_195
back_223_195
front_223_196
back_223_196
front_223_197
back_223_197
front_223_195
back_223_195
front_223_196
back_223_196
front_223_197
back_223_197

Twin Flames - Interlocking Hearts Necklace, I Love You Mom, Welsh Gift

Regular price $48.65
Sale price $48.65 Regular price
Unit price
front_223_195

Twin Flames - Interlocking Hearts Necklace, I Love You Mom, Welsh Gift

Product Description
Processing & Shipping
Frequently Asked Questions
Product Description

The Twin Flames Necklace is the perfect addition to your collection and can make for an ideal gift. Made of 18K Rose Gold plated heart and crystal heart pendant, this delicate interlocking hearts are easily adapted to any outfit and will surely make its carrier shine.

Features:
- Lobster clasp attachment
- Tarnish resistant, enduring shine
- Decorated with a charming message card
- Beautifully encased in an elegant box
- 18K Rose Gold plated pendant with high quality stainless steel chain
- 18"-22" adjustable cable chain necklace

Care Instructions:
- Using a dry and clean cloth, wipe off any dust or dirt. Do not store your item in a humid environment.

Processing & Shipping

This is a brief explanation of our processes used for shipping products and 'typical' time scales when considering the many variables of supply chains involved.

First of all, a quick note on production time(s) as this is an entirely separate subject from shipping time(s). However, our 'typical' time-scale for order production is around 1-4 days depending on what product is being made.

On production completion and QC, once a product has been shipped the time scale will be different depending on the destination country:

a. If it's destination is the USA it will take 2-5 days
b. If it's going to Canada it will take 4-10 days
c. If it's going to the UK or most of the EU it will take 5-15 days
d. If it's going to Australia or New Zealand it will take 5-15 days
e. For the Rest of the World (ROTW) it will take 5-20 days

It is very important to remember that once an ordered product leaves our production facility and is within the carrier network, the shipping process is the responsibility of the Carrier. We do have access to limited information based on the tracking systems that those carriers provide to us so if you need help with shipping on an order then of course you can Contact Us.

However, once the package is within a carrier network, we will be unable to fulfill requests such as redirecting packages, recalling packages, or expediting the shipping due to circumstances that have occurred outside of our control. This can include delay(s) in customs, if there's been an issue within the carrier network/supply chain itself (strikes, weather etc.), or if an order is just later than planned because of shipping carrier mishandling.

Types of Shipping Carriers:
1. For USA domestic orders we use USPS First Class with tracking.
2. For Canada and Mexico we use UPS ~ equivalent to First Class International.
3. For the EU, UK and International orders we use Landmark Global ~ equivalent to First Class International service(s).

Once an International package has landed within the destination country it will then be delivered by the domestic mail carrier of that country. This is important to remember because all international domestic mail carriers operate slightly differently and some may have a reduced tracking service or no tracking at all! 

Additional Important Information:
Tracking is available for all USA domestic orders and orders to approx. 36 international countries. This kind of information is updated at the end of the day,
International mail items will show NO tracking updates after leaving the USA facility until they have cleared customs in the destination country. It is typical to experience a gap in progress where there's been no tracking updates however, the majority of orders for the EU at this time, are being shipped via Landmark Global from our EUROPEAN production facility.

We make sure that every package going international is labeled correctly to avoid any issues at Customs. However, if Customs deem charges are applicable this will be payable by the end-customer/person receiving the product.

Finally, we do not cover items that are lost or stolen in transit if the package has been marked as delivered by the carrier. We do however, offer package protection which may be selected at checkout.

If you have any questions please feel free to reach out to us by clicking the "Contact Us" link. We are here to help and will gladly assist you.

Frequently Asked Questions

EFALLAI CHI FOD YN SYLW...

1 . Pryd fydd fy archeb yn cael ei anfon?
A. Mae ein cynnyrch yn llongio ar ôl 1-3 diwrnod ar ôl i chi osod y gorchymyn.

2 . A fyddaf yn cael e-bost gyda manylion fy archeb?
A. Ydw! Byddwn yn anfon e-bost atoch cyn gynted ag y gosodir eich archeb yn crynhoi\'r holl fanylion.

3. Pa mor hir fydd fy archeb yn ei gymryd i gyrraedd?
Rydym yn llongio archebion o weithfeydd cynhyrchu yn UDA a\'r Iseldiroedd.
Efallai y bydd rhai pecynnau rhyngwladol yn cael eu hoedi gyda materion tollau neu lwybro a chyfyngiadau eraill a achosir gan Covid19.

  • ceirw - O fewn 2-5 diwrnod busnes
  • Canada - O fewn 3-10 diwrnod busnes
  • Ewrop - O fewn 2-5 diwrnod busnes
  • Awstralia/NZ - O fewn 5-10 diwrnod busnes
  • Gweddill y Byd - O fewn 5-20 diwrnod busnes

Ydylech yn sicr gael cyngor pellach oddi ar wefan eich cludwr post lleol i gael newyddion am sut mae Covid-19 yn effeithio ar ddanfoniadau yn eich ardal o leiaf. 

4. A allaf ganslo fy archeb?
A. Na / Ydw, byddwn yn anfon yr eitem i\'ch cyfeiriad. Fodd bynnag, ar ôl i chi dderbyn eich eitem(au), gallwch ei anfon yn ôl atom ac unwaith y byddwn yn ei dderbyn, byddwn yn ad-dalu\'n LLAWN i chi.

5. Beth yw\'r polisi cyfnewid/dychwelyd?
A. Rydym yn gwerthfawrogi ein profiad cwsmeriaid. Os oes gennych unrhyw broblemau gyda\'n cynnyrch, byddwn yn falch o\'ch ad-dalu\'n llawn.

Cam 1: E-bostiwch ni gyda\'ch archeb # ac enw:
- Gyda phwnc o (Cais am Ad-daliad)
- Rhestrwch eich cynnyrch a pham rydych chi am ei ddychwelyd

Cam 2: Bydd ein tîm yn cysylltu â chi (fel arfer o fewn 24 awr) gyda\'n cyfeiriad i anfon eich eitem yn ôl.

Cam 3: Anfonwch eich eitem yn ôl atom ni. Unwaith y byddwn yn ei dderbyn, byddwn yn ei archwilio.

Cam 4: Os yw popeth yn dda, byddwn yn ad-dalu\'ch eitem yn llawn. Unwaith y byddwn yn rhoi\'r ad-daliad, byddwch yn cael e-bost yn dangos yr holl fanylion a bydd yr arian yn cael ei adneuo yn ôl i\'ch cyfrif :)

6. Pa ddulliau talu a dderbynnir?
A. Rydym yn derbyn yr holl brif gardiau credyd o unrhyw wlad gan gynnwys: Visa, Mastercard, American Express, Discover, a mwy.

7. A oes unrhyw ffioedd ychwanegol y mae\'n rhaid i mi eu talu?
A. Ni chodir ffioedd trin/prosesu byth.

8. Ni fydd fy archeb yn mynd drwodd .. HELP!!
A. Sicrhewch fod y cyfeiriad bilio a roddwyd gennych yn cyfateb i gyfeiriad eich cerdyn credyd. Yn ogystal, gwiriwch y cod CV a bod arian ar gael i dalu am eich archeb.

9. Faint yw cludo?
A. Mae cludo am ddim o fewn UDA Cyfandirol.

10. Pwy sy'n anfon fy mhecyn?
Mae archebion Canada yn cael eu danfon trwy Canada Post. Mae archebion yr Unol Daleithiau yn cael eu danfon yn bennaf gan USPS. Gellir danfon archebion rhyngwladol fesul gwlad, cwmni llongau rhanbarthol, neu negesydd post lleol yn dibynnu ar y gwasanaeth sydd ar gael.

11. Wps - rhoddais y cyfeiriad cludo anghywir!
A.   Os oes angen i chi ddiweddaru eich cyfeiriad, dewiswch y tab cysylltu â ni ac anfon neges atom o fewn 24 awr ar ôl gosod eich archeb a gallwn ei newid i chi.

Recently Viewed Products